Naisten Klassinen Pumput Halusi Suljettu Kenkiä Patenttia Toe Mia Musta TOwXZ5Xqx
Turkoosi Orgaaninen paita Futura Urheiluvaatteet Miesten Nike Räjähti T Uv1qtWyn0c Turkoosi Orgaaninen paita Futura Urheiluvaatteet Miesten Nike Räjähti T Uv1qtWyn0c Turkoosi Orgaaninen paita Futura Urheiluvaatteet Miesten Nike Räjähti T Uv1qtWyn0c Turkoosi Orgaaninen paita Futura Urheiluvaatteet Miesten Nike Räjähti T Uv1qtWyn0c Turkoosi Orgaaninen paita Futura Urheiluvaatteet Miesten Nike Räjähti T Uv1qtWyn0c Turkoosi Orgaaninen paita Futura Urheiluvaatteet Miesten Nike Räjähti T Uv1qtWyn0c
Futura paita Orgaaninen Miesten Räjähti Nike Urheiluvaatteet T Turkoosi
Hanwag Gtx Ruskea Laaja Tatra Top Erde rZwqrYp

Turkoosi Orgaaninen paita Futura Urheiluvaatteet Miesten Nike Räjähti T Uv1qtWyn0c

Opiskelijahuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajiensa kanssa. Alaikäisellä opiskelijalla on kuitenkin oikeus kieltää psykologi- tai kuraattorikäyntinsä ilmoittaminen huoltajille, mikäli hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu huomioon ottaen salaaminen ei ole selvästi lapsen edun vastaista. Arvion alaikäisen edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon sosiaali- tai terveysalan ammattihenkilö. Edellytysten täyttymisen arvioiminen edellyttää tapauskohtaista harkintaa.

Kielto-oikeus merkitsee myös, että opiskelijalle ei ole psykologi- tai kuraattorikäynnin vuoksi suositeltavaa tehdä automaattisesti poissaolomerkintää järjestelmään, jolla huoltajiin pidetään yhteyttä. Merkintä voi paljastaa huoltajalle opiskelijan olleen psykologilla tai kuraattorilla tapauksissa, joissa opiskelija on kieltänyt kertomasta itseään koskevia salassa pidettäviä tietoja.

Sovellettava lainsäädäntö
Asiasanat

oppilashuolto, puhevalta

Takaisin

 

Vastaus ei ole välttämättä suoraan sovellettavissa muihin tapauksiin, vaan koulutuksen järjestäjän toiminnassa jokainen tapaus tulee ratkaista siihen liittyvät tosiseikat huomioon ottaen.